+32 477 809272

Lidgelden

Lidmaatschap

Alle leden dienen hun lidgeld te betalen enkel via overschrijving.

Meteen ben je lid van Tennis Vlaanderen en ben je verzekerd. Je kan deelnemen aan alle activiteiten en tornooien en je ontvangt ook onze nieuwsbrief.

Verandering adres of andere gegevens bij voorkeur zelf aanpassen www.tennisvlaanderen.be of  doorgeven via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  

 LIDGELDEN                                                                                       2018

Jeugd 5 jaar en jonger                                                                    (geboren in 2013 en later)  € 10
Jeugd 6,7 en 8 jaar                                                                         (geboren in 2010-2011-2012)  € 20
Jeugd 9,10,11,12,13,14,15 en 16 jaar                                             (geboren in 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009)  € 45
Volwassenen  17 jaar en ouder                                                       (geboren in 2001 en vroeger)  € 95

 

GEZINSTARIEVEN

2 volwassenen + 2 kinderen tot 8 jaar                                                                                       € 210
2 volwassenen + 2 kinderen tot 16 jaar                                                             € 255 
3 volwassenen + 1 kind tot 8 jaar                                                                                                      € 275
3 volwassenen + 1 kind tot 16 jaar                                                             € 295

Wat moet u doen om lid te worden van tennisclub GT KEIHEUVEL

 • Het gepaste bedrag vermeldt in bovenstaande kader overmaken op het rekeningnummer BE27001686973173 VZW TENNISCLUB GT KEIHEUVEL. 
 • Als mededeling de na(a)m(en) vermelden waarvoor het lidgeld wordt betaald en voor wie u het lidmaatschap heeft aangevraagd.
  • De volgende gegevens voor elk aangevraagd lidmaatschap:
   • Naam + voornaam
   • Geboortedatum
   • Adres
   • Telefoonnummer
   • Emailadres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Er zijn geen papieren lidkaarten meer, je ontvangt rechtstreeks een e-mail ter bevestiging van het lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen.

 

Wij willen nogmaals benadrukken dat men slechts kan deelnemen aan interclub, tornooien, trainingen indien men lid is.

 

 

*REGLEMENTEN

1. Ieder lid wordt geacht bij zijn toetreding tot de club kennis te hebben genomen van de  reglementen  

en weet dat hij/zij zich blootstelt  aan sancties gaande van tijdelijke uitsluiting tot definitieve wegzending

in geval van overtreding en dit zonder terugbetaling der reeds gestorte bijdragen.

 

2. Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van de buitenterreinen, de sanitaire installaties in de tennishal,

zijnde de kleedkamers voor dames en heren, toiletten en wasruimten met douches, en dit gedurende het volledige zomerseizoen.

 

3. Het zomerseizoen begint op 1 april, tenzij anders ingevolge weersomstandigheden of het niet beschikbaar zijn van de terreinen,

en eindigt op 15 oktober.

Gedurende deze periode mogen de terreinen bespeeld worden vanaf 9h00 's morgens,

behalve wanneer het spelen de algemene toestand van de velden zou kunnen schaden of wanneer onderhoudswerken worden uitgevoerd.

De beheerraad beslist eigenmachtig over de beschikbaarheid der terreinen.

De sanitaire installaties staan steeds ter beschikking, behalve zaterdag en zondag  na 18h00.

  

4. De banen zijn alleen toegankelijk voor spelende leden

Toeschouwers zijn bijgevolg niet toegelaten op de banen.

Het is ieder lid toegestaan nazicht uit te oefenen op het voorgaande door inzage te vragen

van lidkaart en/of identiteitskaart. Overtredingen dienen ter kennis gebracht .

  

5. Leden en genodigden dienen op de banen gekleed te zijn in tenniskledij, welke in

overeenstemming is met de geldende normen van Tennis Vlaanderen.

Bijzondere aandacht dient besteed aan het feit dat enkel tennisschoenen toegelaten zijn

zonder noppen, met uitsluiting van elk ander schoeisel.

  

6.Na iedere speelbeurt dient het terrein in onberispelijke staat achtergelaten te worden; de

 gravelterreinen dienen geborsteld of gesleept te worden

 

7. Het roken en gebruik van glazen zijn niet toegelaten binnen de speelvelden. Niet

 alcoholhoudende dranken in flesjes zijn wel toegelaten.

 De ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen.

 Dieren zijn niet toegelaten op de terreinen.

  

 8.Wellevendheid en sportiviteit gebieden aan iedere speler met eigen uitrusting te spelen.

 Hier wordt voornamelijk op de tennisballen gewezen; deze die niet tot het eigen speelveld

 behoren, worden overgemaakt aan de andere speelvelden.

   

9.Behoudens wanneer anders is bepaald, zijn de spelregels van de Koninklijke Belgische

Tennisbond van kracht.

   

10.De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk

 voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor vervreemding van

 persoonlijke voorwerpen of geld. Laat niets in de kleedkamer liggen.

   

11.De beheerraad is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd door een

 gemeenschappelijke polis van Tennis Vlaanderen.

  

.

   

REGELING DER SPEELBEURTEN

  

Elke spelbeurt duurt één uur, behalve voor de dubbelspelen (waar de speelbeurt 2 uur na mekaar mag duren) .

De 2 of 4 leden, die een speelbeurt  wensen, zijn verplicht te reserveren Wie dit nalaat heeft geen enkel recht op verhaal, en dient onmiddellijk het terrein te verlaten op verzoek van iemand die wel deze regel respecteerde.

Een nieuwe reservatie kan slechts gebeuren na afloop van de vorige speelbeurt, m.a.w. men kan niet méér dan éénmaal inschrijven alvorens te spelen.

Bij het niet aanbieden dient de reservatie tijdig geschrapt te worden, zodat andere kunnen inschrijven op het vrijgekomen terrein.

Jongeren die een jeugdlidkaart hebben, kunnen slechts reserveren voor speelbeurten tot 18h00.  

Er kan niet ingeschreven worden op terreinen voorbehouden voor trainingen, interclub of tornooien. Tijdens officiële wedstrijden neemt de wedstrijdleider alle beslissingen inzake terreinbezetting. Deze beslissingen zijn onherroepelijk en onaanvechtbaar.

 • All
 • Accomodatie
 • Activiteiten
 • Buienradar
 • Buitenterreinen
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

SNEL CONTACT